Nyligen frågade en av våra användare oss om det var möjligt att lägga till kategorier för en anpassad posttyp som han skapade. Kategorier är en av de taxonomier som är inbyggda i WordPress. Som standard visas de endast för artiklar. I vissa scenarier kan du dock använda dem med en anpassad inläggstyp.

I den här artikeln visar vi hur du lägger till kategorier för en anpassad inläggstyp i WordPress. Vi visar dig också hur du visar flera inläggstyper på din kategoris arkivsida.

categoriesforcpts

Metoden med ett plugin

För användare på nybörjarnivå rekommenderar vi att du använder pluginet Anpassad post typ UI för att skapa anpassade inläggstyper. När du använder detta plugin har du möjlighet att associera din anpassade posttyp till vilken inbyggd eller anpassad taxonomi som helst, inklusive kategorier.

Du måste först installera och aktivera plugin Användargränssnitt för anpassad posttyp.

Efter aktivering måste du besöka CPT UI »Lägg till / redigera inläggstyper för att skapa en ny anpassad inläggstyp eller ändra en som redan har skapats med plugin-programmet.

editposttypes

Rulla ner de avancerade alternativen och där ser du alternativet  "Inbyggda taxnomies". Markera rutan bredvid kategorier och spara din anpassade publikationstyp.

enablecategoriesforcpt

Glöm inte att klicka på spara-knappen för att lagra dina inställningar.

 Lägg till kategorier manuellt till en anpassad publikationstyp

Om du skapade din anpassade inläggstyp genom att lägga till kod i filen functions.php av ditt tema, eller till ett specifikt plugin, måste du ändra den här koden för att lägga till kategorin som en stödjad taxonomi.

Allt du behöver göra är att lägga till den här raden för din anpassade inläggstyp.

1'taxonomies'  => array( 'category' ),

Chansen är stor att du redan har den här kodraden och den innehåller en annan anpassad taxonomi. Om så är fallet behöver du bara lägga till ett kommatecken efter det och lägga till kategorin så här:

1'taxonomies'          => array('topics', 'category' ),

Här är ett komplett kodexempel där vi skapade en anpassad posttyp som kallades "filmer" med inbyggda kategorier.

function custom_post_type () {// Ställ in UI-etiketter för anpassad posttyp $ labels = array ('name' => _x ('Movies', 'Post Type General Name', 'twentythirteen'), 'singular_name' => _x (' Film ',' Post Type Singular Name ',' twentythirteen '),' menu_name '=> __ (' Movies ',' twentythirteen '),' parent_item_colon '=> __ (' Parent Movie ',' twentythirteen '),' all_items '=> __ (' Alla filmer ',' tjugonde tretton '),' view_item '=> __ (' Visa film ',' tjugonde tretton '),' add_new_item '=> __ (' Lägg till ny film ',' tjugon tretton '), 'add_new' => __ ('Lägg till ny', 'tjugonde tretton'), 'edit_item' => __ ('Redigera film', 'tjugonde tretton'), 'update_item' => __ ('Uppdatera film', 'tjugon tretton') , 'search_items' => __ ('Sök i film', 'tjugonde tretton'), 'not_found' => __ ('hittades inte', 'tjugon tretton'), 'not_found_in_trash' => __ ('hittades inte i papperskorgen', ' tjugo tretton '),); // Ställ in andra alternativ för anpassad inläggstyp $ args = array ('label' => __ ('films', 'tjugonde tretton'), 'beskrivning' => __ ('Filmnyheter och recensioner', 'tjugonde tretton'), ' labels '=> $ labels,' supports '=> array (' title ',' editor ',' excerpt ',' author ',' thumbnail ',' comments ',' revisions ',' custom-fields ',), 'hierarchical' => false, 'public' => true, 'show_ui' => true, 'show_in_menu' => true, 'show_in_nav_menus' => true, 'show_in_admin_bar' => true, 'menu_position' => 5, ' can_export '=> true,' has_archive '=> true,' exclude_from_search '=> false,' publicly_queryable '=> true,' capability_type '=>' page ', // Det är här vi lägger till taxonomier i våra CPT' taxonomier ' => array ('category'),); // Registrera din anpassade posttyp register_post_type ('filmer', $ args); } / * Haka i "init" -åtgärden så att funktionen * Innehåller vår posttypsregistrering inte * exekveras i onödan. * / add_action ('init', 'custom_post_type', 0);

Visa flera inläggstyper på kategorisidan

Som standard visar kategorisidorna på din WordPress-webbplats bara inläggstypen "Artiklar". För att visa dina anpassade inläggstyper på samma kategorisida måste du lägga till den här koden i filen functions.php ditt tema eller ett platsspecifikt plugin.

add_filter ('pre_get_posts', 'query_post_type'); funktion query_post_type ($ query) {if (is_category ()) {$ post_type = get_query_var ('post_type'); if ($ post_type) $ post_type = $ post_type; annars $ post_type = array ('nav_menu_item', 'post', 'filmer'); // glöm inte nav_menu_item för att få menyn att fungera! $ query-> set ('post_type', $ post_type); returnera $ fråga; }}

Kom ihåg att byta ut "Filmer" med namnet på din egen anpassade publikationstyp.

Det är allt. Vi hoppas att den här artikeln har lärt dig hur du lägger till kategorier för din anpassade inläggstyp i WordPress. Du kan också använda samma metoder för att lägga till etiketter för dina anpassade inläggstyper.

Om du har några kommentarer eller förslag, vänligen meddela oss i avsnittet.

10 aktier
del9
tweet1
Enregistrer